Testvérvárosi kapcsolat Leutenbach és Dunabogdány között

leuetnbach.pngDunabogdány Község Önkormányzata és Leutenbach települése között 1990 óta áll fenn testvérvárosi kapcsolat. Leutenbach egy Stuttgart melletti település, amely három településrészből tevődik össze (Nellmersbach, Leutenbach és Weiler zum Stein).

1990. szeptember 22-én Horst Gebhardt és Horváth Imre kötötte meg a megállapodást partnerkapcsolat létesítésére, amit a következő önkormányzati ciklus polgármesterei Jürgen Kiesl és Schuszter József pecsételték meg a megállapodás meghosszabbításával. Az együttműködés kezdeményezőjének Regina Loreyt, egykori dunabogdányi lakost tekinthetjük. 1947-ben Dunabogdányból több száz embert telepítettek ki Grossenhainba, köztük Kreisz Reginát is. Innen került Leutenbachba, ahol férjhez ment.

Mind a német, mind a magyar partner akaratát fejezte ki a megállapodás meghosszabbításáról, hiszen az együttműködés nem várt eredményeket és óriási sikert hozott. Az együttműködést több szintre is kiterjesztették: hivatalos és nem hivatalos kapcsolatok alakultak ki. Ezért mindkét település fontosnak tartja a kapcsolat fenntartását. A megállapodás meghosszabbításakor két területre terjesztették ki az együttműködést:

1. a fiatal generáció partnerkapcsolati szinten megvalósuló együttműködésének elősegítése

2. a kultúra, a gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatás területén létrejövő partnerkapcsolatok elősegítése.

            Amikor 1990-ben baden-württembergi polgármesterek Magyarországra látogattak, Dunabogdány község nem is szerepelt a települések listáján, mint potenciális partner. Lorey Reginának köszönhető a kapcsolat felvétele. A településvezetők már az első perctől fogva megtalálták a közös hangot, hiszen egy volt a cél: két település kiterjessze és élővé tegyen egy határokon átnyúló kapcsolatot. Ez a kapcsolat azóta több emlékezetes eseményt is megélt mind a kultúra, a sport, az önkormányzatiság és a civil élet területén.

            Az ifjúság számára szabadidősportokat és csereüdültetést (tanévben nyelvtanulás céljából) szerveztek. Dunabogdányi fiatalokat foglalkoztattak Leutenbachban, sportjelvényszerző versenyben vettek részt dunabogdányiak. A dunabogdányi zenekarok eddig minden évben szereplői a „Hocketse” elnevezésű kulturális eseménynek Leutenbachban.

            Az együttműködés kölcsönös segítségnyújtásra is kiterjedt: a Pfleiderer cserépüzem segítségével valósult meg a dunabogdányi templom tetőzetének újrafedése. Egy használt tűzoltóautó, egy kis tehergépkocsi, hordozható erősítő berendezés, faxkészülék, sebességmérő berendezés, iskolabútorok és táblák érkeztek Leutenbachból. 2002-es árvíz folyamán német tűzoltók érkeztek önkéntes alapon – kérés nélkül! – egy szivattyú társaságában.

            Dunabogdányból Hock Ferenc és Kristóf János festőművészek állítottak ki a németországi településen és a Dunabogdányi Zeneiskola Szimfonikus Zenekara adott több koncertet. Leutenbachi amatőr művészek is állítottak ki Dunabogdányban.

            Mindennek alapját a bogdányiak kitűnő német nyelvismerete szolgáltatja. Nagyban segíti a kapcsolatok kiterjesztését, hogy a község majd minden lakója beszéli, érti a német nyelvet, így kommunikációs nehézség alig adódik. A legemlékezetesebb pillanat a templomtéren található, kitelepítés évfordulójára készült szobor felavatása német vendégeink társaságában. Így elmondhatjuk, hogy az a leutenbachi lakó, aki Dunabogdányba érkezik, barátként és hazatérőként ékezik a községbe.

            Az oktatás terén is előrelépéseket könyvelhetünk el: eddig csak a tanulók vonatkozásában került sor csereüdültetésre, ill. nyelvtanulásra. Az utóbbi években már az óvodapedagógusok között is kétévente kerül sor szakmai találkozóra.   

            2002-ben járt nálunk egy nagyobb delegáció Leutenbachból. A nyári vízi koncertek rendezvényeire érkeztek kórusok, zenekarok. Ennek keretében került sor több díszpolgári oklevél átadására leutenbachi vendégeink köréből. A vízi színpadon megvalósult német és magyar zenekarok és kórusok közös előadása jól szimbolizálta az együttműködés sikerességét és a közös célok megvalósulását.

               2004. szeptember 30-október 4. között egy 48 fős delegáció érkezett Leutenbachból. A látogatás fő célja a két képviselő-testület találkozása volt egy közös képviselő-testületi megbeszélés keretében. A német delegációval a képviselőkön kívül a testvérvárosi kapcsolatokért felelős kollegákat és régóta visszajárókat is köszönthettünk.

            Az ezt követő években a települési hivatalos delegációk találkozójára évente került sor, egyszer Leutenbachban, rákövetkező évben Dunabogdányban fogadták egymást polgármesterek, képviselők, intézményvezetők stb.

          2010-ben egy csodálatos eseményre került sor: Leutenbach és Dunabogdány között fennálló partnerkapcsolat 20 éves jubileumát ünnepelhették a település lakói. 2010. május 8-án Jürgen Kiesl és Bonifert Ferenc, alpolgármester írták alá a testvérkapcsolat megerősítéséről szóló megállapodást.

                      Ettől az évtől kezdve Pályi Gyula, polgármester képviseli Dunabogdányt a testvérvárosi találkozókon.

                      A Dunabogdányi Németekért Alapítvány és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is bekapcsolódott a testvértelepülési programok szervezésébe, a nyári Hocketse rendezvényen már külön standon árulnak mindenféle bogdányi portékát. 2012-ben először a téli karácsonyi vásáron is részt vettek.

                       2012-ben két különleges eseményre is sor került: Októberben egy 45 fős delegáció utazott Leutenbachba. A résztvevők nagy része a fiatalabb generációt képviselte, ezzel is jelezve azt a szándékot, hogy a jövőre nézve is be kell vonni mindazokat, akik továbbvihetik e nagyszerű kapcsolat ápolását. Ott Rezső vezetésével egy 30 fős zenekar adott koncertet a leutenbachi adventi rendezvénysorozat keretében.

További programok

2013

  • július: Hocketse Leutenbachban
  • augusztus 1-6: Leutenbachi delegáció érkezése Dunabogdányba
  • leutenbachi óvónők érkezése Dunabogdányba        

 2014

  • Július: Hocketse Leutenbachban
  • október: dunabogdányi delegáció utazása Leutenbachba

2015

  • 25 éves a partnerkapcsolat fennállása

Írásos beszámolók, beszédek itt olvashatók http://www.dunabogdany.hu/blog/2016/01/25-eve-dunabogdany-leutenbach

A jubileumi ünnepségről, a Danubia TV által készített felvételt itt tekintheti meg: http://www.danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3893

2016

2016. február 5. Leutenbach-Dunabogdány 25 c. film vetítése (a filmet készítette Hartmut Lämmle)

Danubia TV felvétele http://www.danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4247

2016. április 28-május 2 hivatalos látogatás Leutenbachban

írásos beszámoló: Rudolf Jánosné írása Testvérvárosi találkozó 2016.pdf (megjelent Bogdányi híradó 2016.június)

2020

  • 30 éves a partnerkapcsolat fennállása

További információ: www.leutenbach.de


Beszámolók

2015. október - leutenbachi diákok Dunabogdányban Diákcsere 2015.pdf (megjelent Bogdányi híradó 2015. december)

2014. december - új képviselő-testület bemutatkozása Leutenbachban Bánáti Bence Beszámoló.pdf (megjenelt Bogdányi híradó 2015. január)

2014. október - dunabogdányi iskolások Leutenbachban Herrné Pollák Veronika Schüleraustausch 2014.pdf (megjelent Bogdányi híradó 2014. december)

2014. április - dunabogdányi óvónők szakmai látogatása Leutenbachban Leutenbachban jártunk.pdf (megjelent Bogdányi híradó 2015. május)