Hirdetmények

 

Dunabogdány hulladéknaptár 2017: Dunabogdány_hulladéknaptár_2017.pdf

 

 

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosította Helyi Építési Szabályzatát.

A módosítás tárgya:

-          Az Lke-1 építési övezet szabályozási paramétereinek módosítása az elhelyezhető épületszámra vonatkozóan.

-          A Vt-2 építési övezet előírásainak módosítása, pontosítása.

Az érintett területre vonatkozó jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítás dokumentációja a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesrendezesi-eszkoezoek oldalon tekinthető meg.

A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014 (X. 7.) rendeletet módosító önkormányzati rendelet száma: 3/2017. (III. 28.)

 

 

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosította Településszerkezeti tervét, valamint Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét. A módosítás tárgya: a Bergmann-tó és környezete szabályozása.

Az érintett területre vonatkozó jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítás, valamint a jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás dokumentációja a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesrendezesi-eszkoezoek oldalon tekinthetők meg.

A településszerkezeti tervet módosító határozat száma: 108/2016 (XI.14) Önk. hat. 

A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014 (X.7) rendeletet módosító önkormányzati rendelet száma: 12/2016 (XI.14.)

 

*********

Hirdetmény vadászterület földtulajdonosi képviselőjének nyilvántartásba vételéről

Hirdetmény_vadászterület

*********

Végzések állandó lakcímek fiktiválása ügyében

Péter Imre állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Mátis Ildikó állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Kiss Sándor lakcímének fiktiválási ügye.pdf

(feltéve: 2016.szeptember 19.)

*********

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosítani kívánja Településszerkezeti tervét, valamint Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét. A módosítás tárgya: a Bergmann-tó és környezete szabályozása.

Az érintett területre vonatkozóan az Önkormányzat a Településszerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításának elkészítésével az A.D.U. Építész Iroda Kft.-t bízta meg.

A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által szabályozott teljes eljárás keretein belül történt.

A településtervező által elkészített tervmódosításról szóló ismertető megküldésre került a jogszabály szerinti (Korm. rendelet 36. § a) pontja szerinti előzetes tájékoztatási szakasz) államigazgatási szerveknek, partnereknek, települési önkormányzatoknak. Az előzetes véleményezési szakaszban a megkeresett szervek többsége válaszolt, a szakhatóságok, partnerek véleménye és a jogszabályi előírások alapján elkészült a véleményezési (egyeztetési) dokumentáció, mely az eljárásban részvételi szándékát jelző szakhatóságoknak megküldésre került véleményezésre. A szakhatóságok válasza megérkezett, ez ismertetésre került a Képviselő-testület részére.

A településrendezési eszközöknek a Bergmann-tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról a Képviselő-testület a 89/2016. (IX. 12.) önkormányzati határozatban döntött.

89/2016. (IX. 12.) önkormányzati határozat

  1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Bergmann tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket megismerte és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett vélemények között eltérő vélemény egy volt, aminek megfelelően a dokumentáció javításra került.
  1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Bergmann tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosítása véleményezési szakaszát lezárja és felkéri a polgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
  1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Bergmann tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosítása tervezetét jóváhagyásra alkalmasnak tartja, és annak véglegesített dokumentumait az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum kíséretében megküldi az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére a záró szakmai vélemény kiadása érdekében.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester

Határidő: azonnal

*********

Felhívás - partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata – a 35/2016. (III. 30.) önkormányzati határozatával – elfogadta a Településszerkezeti tervben K-R övezetben szereplő ún. Bergmann tó és környezete terület-felhasználási egység vonatkozásában folyamatban lévő Településszerkezeti terv, továbbá Helyi építési szabályzat – Szabályozási terv módosítás véleményezési anyagát.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás, véleményezési anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.dunabogdany.hu községi honlapon. Db véleményezési dokumentáció.pdf

A fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban - a 42/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint – 2016. június 30-ig tehetik meg írásos javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

e-mail: info@dunabogdany.hu

Schuszter Gergely

polgármester

****

Felhívás - partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata – az 55/2015. (V. 11.) önkormányzati határozatával – a helyi építési szabályzatának egyszerűsített eljárásban történő módosítását határozta el, tekintettel arra, hogy a Szabályozási Tervlapon az ún. Vt-3 övezetbe kialakításra került, azonban a HÉSZ-ből kimaradt az új építési övezet szabályozása, ezzel a HÉSZ-t ki kell egészíteni.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.dunabogdany.hu községi honlapon.

Ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban - a 42/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint – 2015. július 14-ig tegyék meg írásos javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76., e-mail: info@dunabogdany.hu

HÉSZ-mód_Vt-3 velemenyezesi-1.pdf