Dunabogdányi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub

A helyi nyugdíjasok kezdetben rendszertelen, majd egyre gyakoribbá váló találkozásaikból 1994-ben megszületett az elhatározás és 24 taggal megalakult a Dunabogdányi Nyugdíjas Klub immár abban a formában és rendszerben, ahogy azok országosan működnek.
Jelenlegi taglétszámunk közel 100 fő. 1995-ben bejegyezték klubunkat a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége tagszervezetei sorába, ennek köszönhető, hogy tagjaink igénybe vehetik a Szövetség által nyújtott gyógyüdülési lehetőségeket Cserkeszőlőn és máshol.
10 éves jubileumunk alkalmából az Országos Szövetség Díszoklevéllel, Pest Megye Közgyűlése pedig díszes jubileumi oklevéllel tüntette ki klubunkat.
Tagjaink java része egyedül élő nyugdíjas. Ők azok, akik a legjobban igénylik, hogy hetente összegyűljünk klubunkban. Ezért is igyekszünk változatossá és színessé tenni a szerdai klubdélutánokat.
Klubnapjaink tematikája:
-    megemlékezés nemzeti ünnepeinkről, a fontos évfordulókról,
-    a polgármester úr tájékoztatója községünk aktuális problémáiról, a tervekről, elképzelésekről,
-    találkozás a plébános úrral, a tiszteletes úrral és községünk orvosaival,
-    ismeretterjesztő előadások meghallgatása változatos témákról, a történelemtől kezdve az aktuális kerti munkákig,
-    klubtagjaink köszöntése névnapjaikon és kerek évfordulós születésnapjaikon hangulatos ünnepség keretében,
-    gyógytorna.
Évente megrendezzük a Farsangi Batyubált, megünnepeljük a Nőnapot, a Férfiak Napját
 – nem minden célzatosság nélkül Szent Ivó napján –, az Anyák Napját, az Idősek Világnapját.
A Kertbarátokkal közösen rendezünk évente Majálist. December közepén tartjuk évzáró klubnapunkat, amely egyben karácsony szent ünnepe és az új év köszöntése.
Aktívan részt veszünk a különböző községi rendezvényeken, ünnepségeken. Igen jó a kapcsolatunk a Kertbarátok helyi szervezetével és jó kapcsolatot építettünk ki és ápolunk a közeli nyugdíjas klubokkal, amely időnként közös rendezvények szervezését is lehetővé teszi.
Eddig minden évben sikerült egy autóbusz kirándulást szerveznünk hazánk szép tájainak, jelentős műemlékeinek megtekintése céljából; ezek a kirándulások igen kedveltek klubtagjaink körében.
Klubunk tevékenysége szempontjából döntő jelentőségű az a támogatás, amellyel községünk önkormányzata részesít bennünket.
A Klub levelezési címe:
Schuszter Ferencné klubvezető, 2023. Dunabogdány, Óvoda u. 18.

A Dunabogdányi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub vezetősége