Településképi Rendelet

2019. június 04 - Kategória: Hírek

címer.jpg

Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Településképi Rendeletét

Kedves dunabogdányi lakosok, ingatlantulajdonosok, építtetők, tervezők!

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Dunabogdány község Településképi Rendeletét (a továbbiakban: TKR).

 

(A településkép védelméről szóló 5/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet megtalálható a www.dunabogdany.hu honlapon.)

 

A TKR kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

 

A TKR magába foglalja az eddig külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet, helyi örökségvédelemről szóló rendeletet, reklámrendeletet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait.

 

A TKR településképi követelményeket fektet le a község területére nézve, mely meghatározza az építmények arculati követelményeit, meghatározza azokat az értékeket, melyek mindenképp megőrzendők az utókor számára. Rögzíti a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a szakmai konzultáció szabályait.

A TKR a község teljes közigazgatási területére vonatkozik, 2019. június 1-től hatályos.

 

Ezúton szeretném a Tisztelt Lakosság figyelmébe ajánlani a szakmai konzultáció kérésének lehetőségét, melynek keretében a települési főépítész díjmentesen segítséget nyújt az építési tevékenységet tervező lakosoknak, legyen szó családi ház építéséről, vagy akár egy kerítés építésről, vagy homlokzat átszínezéséről.

 

Schuszter Gergely polgármester