Közlemény

2017. november 28 - Kategória: Hírek

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017 (IV. 12.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület 109/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozatával elfogadta Dunabogdány Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK).

 

Köszönetemet fejezem ki minden közreműködőnek ezen jelentős dokumentum elkészítése terén végzett munkáért. Mind a kézikönyv, mind pedig a rendelet folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

 

A TAK nyomtatott formában megtekinthető a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) vagy a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesi-arculati-kezikoenyv linkre kattintva megtekinthető és letölthető.

Dunabogdány, 2017. november 24.

Schuszter Gergely s.k.

polgármester