Álláshirdetés

2017. szeptember 06 - Kategória: Hírek
Álláshirdetés

 

 

 

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 76.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása, irattározás. Hagyatéki eljárási feladatok ellátása. Nyilvántartások vezetése, leltározási feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. Választás, népszavazás kapcsán felmerülő feladatok ellátása. Titkársági, ügyfélszolgálati feladatkör. Hatósági bizonyítványok kiadása. Egyéb szociális, igazgatási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Dunabogdány Község Önkormányzatának 20/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         közigazgatási alap/szakvizsga megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerint.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh József nyújt, a 26/391025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 549/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

 

•         Személyesen: Dr. Németh József, Pest megye, 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 76. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.dunabogdany.hu - 2017. szeptember 4.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.