Településképi Arculati Kézikönyv-Lakossági fórum

2017. június 06 - Kategória: Hírek
db.jpg

 

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készül

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Dunabogdány község, eleget téve törvényi kötelezettségének, hozzákezdett a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elkészítéséhez.

 

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezéskor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére. Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét.

Ehhez kíván segítséget nyújtani a településképi védelemről szóló 2016.évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze, a Településképi Arculati Kézikönyv, számba véve községünk építészeti értékeit, a kialakult sajátosságokat.

 

Az Arculati Kézikönyv elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Célja, hogy lényegre törően, és szemléletes, mindenki számára érthető módon mutassa be a község építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeket, valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. Leegyszerűsítve: a kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél, felújításnál figyelembe javasolt venni.

Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

 

A Településképi Rendelet az Arculati Kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

A kézikönyv és a rendelet összeállítását Dajka Péter települési főépítész irányítja.

 

Az Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, ezért a készítés folyamatába be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába, mely hosszú távon befolyásolja a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

A társadalmi bevonás érdekében, a készítés folyamata alatt lakossági fórumokat tartunk, melyekre szeretettel várjuk a települési környezet alakítása iránt érdeklődő lakosságot!

 

Az első, tájékoztató jellegű lakossági fórum időpontja 2017. június 12. (hétfő) 18.00 óra, helyszín: Művelődési Ház.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a Főépítésznek címezve, vagy az info@dunabogdany.hu  e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban.

 

Dunabogdány, 2017. május 30.

 

Schuszter Gergely s.k.

polgármester