Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezéséről

2016. május 04 - Kategória: Hírek
NHKV Zrt.png 2016. április 1-től változás a hulladékgazdálkodásban! Részletek itt!


Ezúton tájékoztatjuk a T. Ingatlantulajdonosokat/használókat, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV törvény 2016. április 1-jével hatályba
lépett módosítása következtében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzése holding rendszerű működésre került átszervezésre.

Az átszervezés következtében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam szedi
be a közszolgáltatási díjat, és fizeti ki a közszolgáltatóknak a miniszter által meghatározott szolgáltatási
díjat (Htv. 32/A. § (1) bekezdés i) pont). A közszolgáltatási folyamatba, az állami feladatkör
ellátására létrehozták az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t.
Az újonnan életbe lépett feladatmegosztás következtében 2016. április 1-jével az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjszámlázási, díjbeszedési,
valamint a díjhátralék-kezelési feladat ellátására.

Megszűnik tehát a jelenlegi díjbeszedőrendszer, és a 2016. második negyedéves időszaktól
kezdve a közszolgáltatási számlát az NHKV Zrt. állítja ki az Önök részére.
A változásokból adódóan a 2016. április 1-től történő teljesítések esetében a számlázással, az
esetleges számlareklamációkkal kapcsolatban az NHKV-t kell keresni.
A változások következtében kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik a díjfizetést a számlavezető
bankjuk részére adott beszedési megbízás útján teljesítik, intézkedjenek a beszedési megbízás visszavonása iránt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2016. április 1. előtt felhalmozott díjhátralékot, tartozást továbbra is a
Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. felé kell megfizetni, a hátralék, tartozás meg nem
fizetése esetén annak behajtása iránt a Kft. intézkedni fog.

Dunabogdány Község Önkormányzata
Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Tájékoztatás