Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása

2016. február 17 - Kategória: Hírek
címer.jpg   Tájékoztatás a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásáról

Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (Inytv.) 2015. májusi kiegészítése tette lehetővé, hogy a zártkert fekvésű ingatlanok tulajdonosai egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az ingatlan művelés alóli kivonását. Az erre irányuló kérelmek 2015. november 30. napjától már beadhatók a földhivatalba, mivel kihirdették az egyszerűsített eljárás részletszabályait tartalmazó miniszteri rendeletet. A zártkerti tulajdonosok 2016. december 31. napjáig élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel.

A tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését [1997. évi CXLI. törvény 89/A. § (1) bekezdés]. A jogszabályi határidőt követően ismét csak az általános szabályok alapján történhet meg a művelés alóli kivonás, ami lényegesen hosszadalmasabb és költségesebb eljárás, ezért minden zártkerti tulajdonosnak javasolható, hogy a rendelkezésére álló időben adja be a kérelmét a földhivatalba.

 

Az eljárás célja: a zártkert értékesítésének, használatának egyszerűsítése

A zártkerti ingatlanok jelenleg a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá tartoznak, akkor is, ha általában hétvégi házak találhatók a telken.

Ha az egyszerűsített eljárás keretében a földhivatal kivonja a művelés alól az ingatlant, akkor már nem tartozik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá, így lényegesen egyszerűbbé válik a zártkert értékesítése, hasznosítása.

 

Ki kezdeményezheti az eljárást?

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania.

A formanyomtatvány letölthető a foldhivatal.hu oldalról a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból.

 

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.)

A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

 

A tulajdoni lapon a művelési ág: zárkerti művelés alól kivett terület

Az eljárás lezárásaként a zártkerti ingatlant művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. A művelés alól kivett területek között a korábbi zártkert az alábbi művelési ág megnevezésekkel szerepelhet a tulajdoni lapon:

- ha nincs épület az ingatlanon: zárkerti művelés alól kivett terület,

- ha van épület az ingatlanon: zártkerti művelés alól kivett terület, mellette feltüntetve a fennálló épület fő rendeltetésének jellegét (pl. gazdasági épület) [109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 50. § (1) bekezdés].

 

Az épületfeltüntetést nem helyettesíti a kedvezményes eljárás

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló, de az ingatlan-nyilvántartásban még nem szereplő építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Az épület feltüntetéséhez az alábbi iratok benyújtása szükséges: változási vázrajz, az épület használatbavételi (fennmaradási) engedélye vagy hatósági bizonyítvány.

 

Az eljárás díjmentes!

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás tárgyánál fogva díjmentes, ezért az ingatlan-nyilvántartási hatóság részére igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni [1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés u) pont].