Európai uniós társfinanszírozású pedagógusképzés Dunabogdányban (TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0022)

2013. január 17 - Kategória: Pályázatok
A Művelődési Ház és Sporttelep felújítása mellett a Német Nemzetiségi Óvoda is pályázatot nyert egy pedagógus vezetőképzésen való részvételére.

USZT_logo_cmyk.jpg                                        MM_logo_magyar_cmyk.jpg

 

A projekt az EU társfinanszírozásával valósult meg.

EU-zászló.jpg

Oviuj1.JPGEurópai uniós társfinanszírozású pedagógusképzés Dunabogdányban

A Művelődési Ház és Sporttelep felújítása mellett a Német Nemzetiségi Óvoda is pályázatot nyert egy pedagógus vezetőképzésen való részvételére.
A Német Nemzetiségi Óvoda 4millió Ft európai uniós pályázatban részesült vezetőképzés céljából. Újabb sikeres európai uniós társfinanszírozású pályázatot nyert Dunabogdány, most a Társadalmi Operatív program keretében. A pályázat lehetőséget ad egy fő tanulmányainak finanszírozására, a tanulmányokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre.

Dunabogdány Pest megyében található Duna-parti 3200 fős kistelepülés Budapest és Esztergom között félúton. Nagy átmenő forgalom, külföldi turisták által látogatott kulturális rendezvények, nemzetiségi és integrált nevelés-oktatás, társadalmi szervezetek, környezetvédelmi célú szervezetek működése a jellemző. A település fontos szerepet tölt be a szentendrei kistérség és az Ister Granum Eurorégió életében és munkájában.

A Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten a falu centrumában, az általános iskola, a Sportcsarnok, az uszoda és az orvosi rendelők közelében található. Ötcsoportos óvodánk 2 különálló épületben működik. A háromcsoportos épület 2004-ben, míg a kétcsoportos épület közel 40 éve épült. Hatalmas játszóudvarokkal, és kerttel rendelkezünk, melyek árnyékos, füves területeivel, mozgásfejlesztő játékaival elegendő mozgásteret biztosítanak óvodásainknak. Óvodánkat 1898-ban alapították részben azért, hogy a német nemzetiségű gyerekek magyarul is megtanuljanak beszélni, így készítették őket fel az iskolára annak idején. Mára ez a feladat annyiban módosult, hogy gyermekeinket mi ismertetjük meg a nemzetiségi nyelvvel és hagyományokkal, hogy a későbbiekben se merüljön feledésbe hová tartozásuk. 1970 óta óvodánk kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. Nevelési gyakorlatunk alapja a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony megalapozása. Óvodánkban 125 kisgyerek neveléséről gondoskodunk.

Az óvoda bővítésére 2004-ben került sor. A beruházás összköltsége: 78millió Ft, melynek nagyrészt saját forrásból valósult meg: 2004-ben a CÉDE pályázat keretében az Önkormányzat 13millió Ft támogatásban részesült. 2005-ben készségfejlesztési eszközök és akadálymentes környezet kialakítását nyertük meg egy pályázaton. Kiíró szervezet: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány. Összeg: 1,9 millió Ft.

Személyi feltételeink: Óvodánkban 20 fő dolgozik, ebből 11 óvónő, 1 gyógypedagógus, 5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 mosogató, 1 karbantartó. Ezen kívül heti rendszerességgel pszichológus végez családterápiás munkát, gyermekek vizsgálatát, megfigyelését, tanácsadást. Nevelőtestületünket évtizedek óta jól összeszokott, jól képzett óvónők alkotják. Az óvoda élén 1 óvodavezető áll, 37 éves pedagógiai múlttal és vezetőképzési ismeretekkel. Minden csoportban 2 óvónő foglalkozik a gyerekekkel, a nevelő pár egyik tagja német nemzetiségi óvónői oklevéllel rendelkezik. Óvónőink folyamatosan képzik magukat, alkalmazkodva a kor szelleméhez, változásaihoz. Gyógypedagógusunk értelmi fogyatékosok, mozgásfogyatékosok fejlesztésére jogosító diplomával, és logopédiai tanári diplomával rendelkezik. E gyógypedagógiai háttér birtokában felvállaljuk a községünkben élő értelmi -, beszéd-, mozgás terén eltérő fejlődést mutató SNI gyerekek integrált nevelését, fejlesztését. A logopédiát, mint alapellátást végezzük. Nagycsoportosaink az önkormányzat jóvoltából heti egy alkalommal ingyen úszásoktatáson vehetnek részt a falu tanuszodájában. Gyermekeinkkel sokat sétálunk, kirándulunk a Duna mellett, a környező hegyekben barangolunk, a kőbányában köveket gyűjtögetünk, madarakat etetünk az óvodakertben, kerékpározunk a bicikliúton, a Helytörténeti Múzeumot is évente látogatjuk.  Kirándulásokat szervezünk a közeli Visegrádra, Állatkertbe, Mackóparkba, Színházba, Repülőtérre, Tropicariumba, Planetáriumba, Közlekedési, ill. Természettudományi Múzeumba. Rendszeresen ápoljuk a testvérvárosunkkal (Leutenbach) a kapcsolatot, 2 évenként utaznak óvónőink Németországba és ők is 2 évente 2 hetet töltenek óvodánkban. E kapcsolat rendkívül gyümölcsöző, rengeteget tanulunk egymástól.

Pedagógiai elvünk: érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, a másság elfogadására és megismerésére nevelő élmény gazdag mindennapok szervezése. Tevékeny, gazdag óvodai életet kívánunk megteremteni, melynek során alapvető és legfontosabb tevékenységi formájának a játékot tekintjük, hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását. Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezését, személyiségének természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is. Tehát a gyermeket úgy állítjuk középpontba, hogy élményekkel gazdagítjuk életét.

A projekt hozzájárul ahhoz, hogy óvodánk pedagógusának ismerete bővüljön, munkatársunk megismerkedjen a legmodernebb vezetői ismeretekkel, azokat elsajátítva intézményünk érdekeit szolgálja. Emellett munkatársunk több szemléletmóddal gazdagodik, kapcsolatot épít a képzés során.

Közreműködő Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)

Projekttel kapcsolatban keletkezett dokumentumok:

Sajtóközlemények kezdő sajtóközlemény.pdf, zárósajtóközlemény.pdf

Sajtómegjelenések 1_dunakanyar.hu.pdf, 2_szuperinfo.hu.pdf, 3_Bogdányi híradó_2010. augusztus.pdf, 4_Szentendrei Kurír 2011. október.pdf, 5_Dunakanyari híramondó.pdf,

Nyitórendezvény Nyitórendezvény_2010.09.03.jpg, meghívó_nyitórendezvény.pdf

Szórólap szórólap.pdf

Közvélemény-kutatás közvéleménykutatás eredménye.pdf

Zárótanulmány zárótanulmány.pdf

Hirdetőtáblák C típusú tábla_mód.JPG, D típusú tábla.jpg

TV-interjú Danubia TV 2012.10.19-i adása

Zárórendezvény zárórendezvény_2012.09.28.jpg, meghívó_zárórendezvény.pdf