Sportpálya és Művelődési ház felújítása (KMOP-5.2.1/A-09-2009-0002)

2011. január 17 - Kategória: Pályázatok
umft_dunabogdany_2.gifDunabogdány településfejlesztése a helyi szolgáltatások erősítése érdekében – Művelődési Ház felújításának befejező üteme és bővítése, valamint Sporttelep és öltöző felújítása (KMOP-5.2.1/A-09-2009-0002)
A fejlesztés célja: Dunabogdány Község Önkormányzatának középtávú gazdasági programjához illeszkedve, a település közösségi életében meghatározó művészeti, kulturális, valamint sporttevékenységek műszaki, infrastrukturális feltételinek javítása a település vonzerejének, a település megtartó erejének növelése céljából.

A projekt során megvalósuló beruházás, eredmények: A meglévő Művelődési Ház és Könyvtár felújítása és bővítése, a meglévő Sporttelep és öltöző, sportpályák felújítása. A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága: 1047,42 m2. A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés: 88 m2. A fejlesztés eredményeként megújított zöldterület nagysága: 6000 m2.

A projekt eredményei: A környező nagyvárosok elszívó hatásának kompenzálásaként a településképet javító fejlesztésekkel a zene-, tánc, képzőművészeti és egyéb művészeti oktatás minőségi fejlődése, színvonalának emelkedése, hatékonyságának növekedése, a művelődési ház kihasználtságának javulása, kulturált sportolási lehetőségek biztosításával a lakosság egészségi állapotának ezáltal közérzetének javulása, a településen élők életminőségének javulása, a lakosság elégedettségi szintjének növekedése.


A Művelődési Ház komplex fejlesztése (Dunabogdány, Kossuth L. u. 93)

A főutca mentén a lakófunkciójú épületek mellett nagy számban található kereskedelmi, szolgáltató épületek: itt kap helyet a fejlesztéssel érintett művelődési ház is. Ez a terület telekszerkezetével, beépítési módjával megőrizte 1780-as években már kialakult beépítési módot. 2005-ben az önkormányzat helyi értékvédelmi területté nyilvánította az épületet és környezetét. Az intézmény a település kulturális központja, a község lakosainak kulturális, közösségi igényeit kiszolgálva a célközönség életviteléhez alkalmazkodik.

Az épület műszaki állapotát, méretét, magas kapacitáskihasználtságát tekintve elmondható, hogy sokrétű funkciójának nem mindig, ill. nehezen felel meg. A korszerű, energiatakarékos, hatékony működés, a helyhiányból állandósult problémák megoldása érdekében az épület funkcionális fejlesztése, próbateremmel való bővítése valósul meg. A felújítás eredményei: akadálymentesített épület, energiatakarékosság: nyílászárók, fűtési rendszer cseréje, homlokzat felújítása.


A Sporttelep komplex felújítása (Dunabogdány, Kossuth L. u. 4)

A főutcával érintkező sporttelep a település lakóinak életében meghatározó, rendkívül népszerű, nagy tömegeket vonzó sporttevékenységeknek biztosít lehetőséget. A Sportegyesületen belül labdarúgó szakosztály, kispályás labdarúgó szakosztály, valamint tenisz szakosztály működik, ezen kívül a salakos kézilabdapálya is a lakosság rendelkezésére áll. A Sportöltöző műszaki állapota rendkívül leromlott, a közel 60 éves épület, amelyen jelentős felújítást még nem végeztek több helyen süllyed, amely az épületen folyamatos állagromlást eredményez. A sporttelep és környezete megjelenésével rontja a településképet. Az épület statikai megerősítését, komplett felújítását, az ingatlan körüli kerítés, a sportpályák felújítására kerül sor. A felújítás eredményei: akadálymentesített épület, energiatakarékosság: nyílászárók, fűtési rendszer cseréje, homlokzat felújítása, tereprendezés.


Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Dunabogdány Község Önkormányzata

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Tel.: 26/391-025, fax: 26/391-070

Email:Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.