Bizottságok

Népjóléti, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság
Elnöke:
Tagjai: 
          
          

Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke:
Tagjai: 
            
          
          

          

Vagyonnyilatkozatokat Kezelő, Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság

Elnöke:
Tagjai: