ASP pályázat

IMG_20200417_101936_asp.jpg

SAJTÓKÖZLEMÉNY

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 Dunabogdány Község Önkormányzata 6.997.608 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű támogatási felhívás alapján. Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázat keretében a csatlakozáshoz szükséges eszközök (4 db munkaállomás, 4 db monitor, 6 db kártyaolvasó, 2 db laptop, 1 db multifunkcionális nyomtató) kerülnek beszerzésre, megvalósul a működésfejlesztési és szabályozási keretek aktualizálása és a jelenleg használt rendszerekből történő adatmigráció az új szakrendszerekbe

 A Magyarországon működő települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, valamint határidejét és módját az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) számú kormányrendelet határozza meg. Az ASP modell lényege, hogy az önkormányzatok egy távoli szolgáltató központhoz kapcsolódva, az interneten keresztül tudják igénybe venni a feladat ellátásukhoz szükséges szoftvereket és alkalmazásokat, ennek köszönhetően pedig hatékonyabbá válik az önkormányzati ügyintézés

Dunabogdány Község Önkormányzata számára az ASP rendszerhez történő csatlakozással egy a jelenleginél sokkal korszerűbb, hatékonyabb és biztonságosabb informatikai rendszer kiépítésére nyílik lehetőség, továbbá ezzel együtt a fenntartási és üzemeltetési költségek is jelentősen csökkenek. Az ASP rendszer célcsoportja a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal. Jelen pályázat a csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez nyújt kiemelkedő támogatást, a projekt részeként hardver- és hálózati eszközök beszerzését tudjuk megvalósítani. A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató rendszer tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyon-nyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat, az iratkezelést támogató integrált szakrendszereket, a szakrendszeri szolgáltatásokat összefogó és azok menedzsmentjét biztosító keretrendszert, valamint az ügyfélszolgálati és csatlakoztatási koordinációs feladatokat támogató rendszereket. Ezek együtt biztosítják az elektronikus ügyintézéshez szükséges technológiát. Önkormányzatunk az új szakrendszerek működtetésére munkaállomásokat kíván létrehozni olyan módon, hogy közben felülvizsgálja, szükség esetén új szabályok és rendeletek alkotásával módosítja működési rendjét, belső szabályozási eszközeit. Részt kívánunk venni továbbá az ASP központ által szervezett – az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges – oktatásokon, hogy az adott szakterületekkel foglalkozó kollégák a saját szakrendszerüknek megfelelő képzés keretében sajátíthassák el az adott szakágra vonatkozó ismereteket

.A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00699